top of page

OM OSS

Start Oslo jobber for å støtte så mange studenter som mulig som ønsker å starte egne bedrifter og lykkes med det. Ved å holde workshops, konkurranser og andre entreprenørskapsrelaterte aktiviteter, håper vi å spre bevissthet om mulighetene rundt innovasjon og entreprenørskap.


Du kan møte studenter fra alle institusjoner og høyskoler i Oslo-området gjennom Start Oslo, som også gir et tverrfaglig nettverksrom for de som ønsker å forfølge drømmen om å starte egen bedrift.


Vi jobber for at flere studenter skal tørre å satse på egne ideer, og at flest mulig skal tenke på egen bedrift som mulig karrierevei.

bottom of page