top of page

2023-02-15

Årlig allmøte for Start Oslo: En viktig begivenhet for medlemmer og organisasjonen.

ALLMØTE

Hvert år samles medlemmer av Start Oslo til det årlige allmøtet. Dette er en anledning for gamle og nye medlemmer å møtes og utveksle informasjon om organisasjonen, samt å velge nye styremedlemmer.

Allmøtet starter med en kort introduksjon av organisasjonens formål og hva som har blitt oppnådd i løpet av året som har gått. Dette gir nye medlemmer en sjanse til å lære mer om organisasjonen og dens aktiviteter, mens det gir de gamle medlemmene en mulighet til å reflektere over det som har blitt oppnådd og tenke på hva som kan forbedres.

Deretter følger valget av nye styremedlemmer. To styreverv står på spill, og alle som ønsker å stille til valg, vil få mulighet til å holde en kort tale som forklarer hvorfor de ønsker å bli valgt og hva de vil bidra med. Etter talene vil det være en spørsmålsrunde hvor medlemmene kan stille spørsmål til kandidatene.

Alle medlemmer som er tilstede på allmøtet, vil ha stemmerett og vil kunne delta i avstemningen. Dette gir medlemmene en direkte innvirkning på organisasjonens ledelse og gir dem en følelse av eierskap til organisasjonen.

Under allmøtet vil det også bli servert snacks og drikke, slik at medlemmene kan slappe av og sosialisere seg. Dette gir medlemmene en uformell mulighet til å bli kjent med hverandre og å diskutere organisasjonens aktiviteter og fremtidige planer.

Alt i alt er det årlige allmøtet en viktig begivenhet for Start Oslo, da det gir medlemmene en mulighet til å delta i organisasjonens ledelse og å bli kjent med hverandre. Det gir også organisasjonen en mulighet til å reflektere over det som har blitt oppnådd og å planlegge for fremtiden.

bottom of page