top of page

Mucyo Marirosi

Nestleder

Mucyo var en viktig del av Start Oslo - en studentorganisasjon som støtter oppstartsbedrifter i Oslo og Akershus og jobber for å skape et fellesskap av gründere og innovatører. Som nestleder spilte hun en viktig rolle i å utvikle og styrke organisasjonen, og hun var en av grunnleggerne som reformerte Start UiO sammen med fire andre og skapte det som nå er Start Oslo.

Hun var en støttespiller for lederen av organisasjonen. Hun hadde ulike oppgaver som å referere til og innkalle til møter, og hennes innsats var uvurderlig for å utvikle organisasjonen og styrke dens posisjon i oppstartsmiljøet i Oslo.

Selv om hun har gitt fra seg vervet sitt, vil hennes bidrag og engasjement alltid bli verdsatt og husket av Start Oslo-fellesskapet. Vi ønsker å takke henne for hennes verdifulle bidrag til organisasjonen som nestleder og ønske henne lykke til i videre prosjekter.

Mucyo Marirosi
bottom of page